Prosjekter

"Pareidolia/transformasjoner" Prosjektet utforsker maleriets vei fra "funnet objekt" (satellittfoto) til ferdig bilde. 

"Dias-prosjektet" utforsker det visuelle potensialet i gamle lysbilderammer, der jeg tester ut kombinasjonen av ulike teknikker og materialer. 

"Skisseprosjektet" tar utgangspunkt i "Dias-prosjektet".