Dias- prosjektet

I "Dias-prosjektet" utforsker jeg det visuelle potensialet i gamle lysbilderammer, der jeg tester ut ulike teknikker og materialer.  Opphavet til prosjektet er gamle tomme lysbilderammer som ble funnet i forbindelse med opprydding i dødsboet etter mine foreldre. Oppdagelsen av de gamle lysbilderammene inspirerte meg til å eksperimentere med ulike teknikker, materialer og presentasjonsmåter.

"History 121 skisser" Tusj på papir 30 x 40 cm.  Skisser til dias 3,5 x 2,5 cm.
"History 121 skisser" Tusj på papir 30 x 40 cm. Skisser til dias 3,5 x 2,5 cm.

Jeg startet med tusjtegninger/skisser i samme format som diasbilder 2,5 x 3,5 cm.

 Inspirert av de små tusjtegningene til diasene, har jeg videreutviklet motivene til linotrykkene "History 121" og "History 256". Trykkene består av henholdsvis 121 og 256 små skisser som kan både stå hver for seg og som en samlet enhet. 

"History 121" og "History 256» refererer til at det er 121/256 små bilder som utgjør en slags historie eller narrativ. Dette inviterer betrakteren om å skape sin egen historie basert på bildene. «History» kan også antyde en parallell til hieroglyfer fra det gamle Egypt, som også var en form for skriftlige historier som ble visuelt formidlet. Samtidig er det en hentydning til dias, da hver av de små bildene har samme størrelse som dias 3,5 x 2,5 cm. Trykket på Holmen fellesverksted i Fredrikstad.

De små skissene i "History 121/256" er også en inspirasjon til prosjektet "Skisser", der jeg skaper trykk 10 x 14 cm med mer detaljrike motiver.

 «History 121», linotrykk 30 x 40 cm.
«History 121», linotrykk 30 x 40 cm.
"History 256" variant blåsvart, linotrykk 40 x 60 cm
"History 256" variant blåsvart, linotrykk 40 x 60 cm
Tusjtegning 40 x 30 cm
Tusjtegning 40 x 30 cm
Tusjtegning 40 x 30 cm
Tusjtegning 40 x 30 cm

"Dias_nostalgia"

Jeg ønsker å bringe det gamle inn i det moderne gjennom å inkorporere moderne elementer som plexiglass og akrylmaling i prosessen for å skape en kontrast mellom fortid og nåtid.

For å skape et mer komplekst og sammensatt bildeuttrykk er dias  satt sammen for å lage collager og plassert i større rammer.

«Dias_nostalgia» 2023. Mixed media. Rammer, dias rammer, pleksiglass med akrylmaling og linotrykk på japanpapir 30g. Montert på lysbord.
«Dias_nostalgia» 2023. Mixed media. Rammer, dias rammer, pleksiglass med akrylmaling og linotrykk på japanpapir 30g. Montert på lysbord.
"Dias 2". Mixed media, ramme, diasrammer, linotrykk på japanpapir. Montert i ramme 15x20 cm
"Dias 2". Mixed media, ramme, diasrammer, linotrykk på japanpapir. Montert i ramme 15x20 cm

"Triptyk- serien" består av diasrammer av papir som er brettet ut og malt. Linotrykk er montert inn i rammene og i midten. Dette er en del av diasprosjektet, der jeg tester ut en annen side av  måte å presentere dias på. 

"Triptyk 3".  Mixed media. Malte diasrammer av papir og linotrykk.
"Triptyk 3". Mixed media. Malte diasrammer av papir og linotrykk.
"Triptyk 7". Malte diasrammer av papir og linotrykk.
"Triptyk 7". Malte diasrammer av papir og linotrykk.