Grafikk

Linotrykk og monotypi 

Jeg jobber mye med reliefftrykk/linotrykk, oftest med puslespillmetoden. Den manuelle arbeidsprosessen og nærheten til materialet appellerer og fascinerer meg: fra å skjære i platen, blanding av farger, innfarging og selve trykkeprosessen. Jeg trykker sjelden like bilder i opplag, dvs. jeg trykker mest serier med variasjoner over et motiv. Det ferdige bildet er resultat av flere lag trykket over hverandre.

Jeg har en egen presse hjemme, men trykker de større linotrykkene (A2 format) på Holmen fellesverksted i Fredrikstad. 

Digital grafikk

Jeg har jobbet med digital grafikk (DGA) i mange år i Photoshop. 

Jeg setter sammen ulike elementer som foto, utklipp og liknende. Bygger opp bildet lag på lag. Datafilen er å anse som en trykkplate.