"Pareidolia" Transformasjoner 

Maleriets vei fra «funnet objekt» (satellittfoto) til ferdig bilde. 

Maleriene i dette prosjektet har tittel "Transformasjoner" se fanen malerier 


«Det gjorde sterkt inntrykk på meg første gang jeg satt i et fly og så ned på landskapene og hvordan de ulike formene og mønstrene endret seg hele tiden.»

Jeg undersøker hvordan satellittbilder kan transformeres til malerier og synliggjør prosessen underveis.

Bakgrunnen for prosjektet er min fascinasjon av å se jorda i fugleperspektiv. På min første flyreise ble jeg helt betatt av å se jorda fra lufta. Jorder og åkerlapper danner former og mønstre.

Sommeren 2002 var det en utstilling på Rådhusplassen i Oslo: «Jorden sett fra himmelen», et flyportrett av kloden vår. Den franske fotografen Yann Arthus-Bertrand stilte ut naturfotografier tatt fra fly. Mange store foto som jeg ble svært begeistret over og som gjorde stort inntrykk på meg.

I begynnelsen av 2018 startet jeg å samle skjermbilder fra google map. De første bildene ble samlet sporadisk og mer eller mindre systematisk.

Etter hvert ble innsamlingen av satellittbilder mer systematisk. Jeg fant tilbake til opplevelsen jeg hadde første gang satt i et fly. Jeg konsentrerte meg mer og mer om åkerlapper og jorder. Jeg så og tolket tilfeldige jorder og åkerlapper som husformer i landskap.

Satellittbilder/funnsteder
Satellittbilder/funnsteder
Digitale tegninger
Digitale tegninger

Fenomenet at tilfeldige sanseinntrykk (satellittbildene) virker meningsfulle når inntrykkene likner på noe kjent (hus), kalles pareidolia.

«Pareidoli er en type apofeni (på engelsk apophenia), menneskers tilbøyelighet til å finne mening og se sammenhenger i ting som i utgangspunktet er usystematiske og vilkårlige. Apofeni skyldes hjernens kreative evner og kan føre til morsomme småopplevelser og fantasifulle gjetninger.» (Wikipedia)

Senere søkte jeg spesielt etter steder fra land med store landbruksområder. Mange av satellittbildene er fra Ukraina. Landet er kjent for sin omfattende jordbruksproduksjon, som Europas kornkammer og solsikker/frø. Etter fullinvasjon av Ukraina i 2022, ble jeg mer og mer opptatt av satellittbilder fra Ukraina.

Satellittbilder fra google map er et øyeblikksbilde. Dato for bildet kan derfor være interessant å dokumentere, da krig og vekselsjordbruk kan endre åkerlappenes størrelse, farge og form. Funnstedene kan lokaliseres og finnes ved hjelp av koordinater og bruk av QR koder. Funnsted og dato for funn for satellittbilde er dokumentert i eget dokument.

QR koder til funnsteder
QR koder til funnsteder

 Jeg tolker og transformerer det valgte kartutsnittet gjennom digital tegning, det er den som er utgangspunktet for maleriet.

Underveis i arbeidet med maleriet endrer det opprinnelige motivet seg kontinuerlig når det gjelder elementer, komposisjon og farger. Noen ganger blir det endelige maleriet veldig gjenkjennelig med utgangspunktet, mens andre ganger er resultatet ganske ulikt. Motivene kretser i hovedsak om flater og husformer.