"Pareidolia" /Transformasjoner 

Maleriets vei fra «funnet objekt» (satellittfoto) til ferdig bilde. 

Maleriene i dette prosjektet har tittel "Transformasjoner" se fanen malerier 

«Det gjorde sterkt inntrykk på meg første gang jeg satt i et fly og så ned på landskapene og hvordan de ulike formene og mønstrene endret seg hele tiden.»

Jeg undersøker hvordan satellittbilder kan transformeres til malerier og linotrykk og synliggjør prosessen fra «funnet objekt» til ferdig bilde.

Bakgrunnen for prosjektet er min fascinasjon av å se jorda i fugleperspektiv. På min første flyreise ble jeg helt betatt av å se jorda fra lufta, der jorder og bebyggelse danner former og mønstre. Sommeren 2002 var det en utstilling til fotografen Yann Arthus-Bertrand på Rådhusplassen i Oslo. «Jorden sett fra himmelen» er store foto med ulike fly-portretter av jorden. Utstillingen ble en inspirasjonskilde til mine senere prosjekter.

Metode/prosess. I begynnelsen av 2018 startet jeg å samle skjermbilder fra google map. De første bildene ble samlet sporadisk og mer eller mindre systematisk. Etter hvert ble innsamlingen av satellittbilder mer systematisk. Jeg konsentrerte meg mer og mer om åkerlapper og jorder. Jeg så og tolket tilfeldige jorder og åkerlapper som husformer i landskap. Fenomenet at tilfeldige sanseinntrykk (satellittbildene) virker meningsfulle når inntrykkene likner på noe kjent (hus), kalles pareidolia.

«Pareidoli er en type apofeni (på engelsk apophenia), menneskers tilbøyelighet til å finne mening og se sammenhenger i ting som i utgangspunktet er usystematiske og vilkårlige. Apofeni skyldes hjernens kreative evner og kan føre til morsomme småopplevelser og fantasifulle gjetninger.» (Wikipedia)

Dokumentasjon. Satellittbilder fra google map er et øyeblikksbilde. Dato for bildet kan derfor være interessant å dokumentere, da krig og vekselsjordbruk kan endre åkerlappenes størrelse, farge og form. Funnstedene kan enkelt lokaliseres, da jeg har dokumentert koordinater, QR koder og dato i eget dokument.

Jeg tolker og transformerer det valgte kartutsnittet gjennom digital tegning, det er den som er utgangspunktet for maleriet. Underveis i arbeidet med maleriet endrer det opprinnelige motivet seg kontinuerlig når det gjelder elementer, komposisjon og farger. Noen ganger blir det endelige maleriet veldig gjenkjennelig med utgangspunktet, mens andre ganger er resultatet ganske ulikt. Motivene kretser i hovedsak om flater og husformer.

Satellittbilder/funnsteder
Satellittbilder/funnsteder
Digitale tegninger
Digitale tegninger
QR koder til funnsteder
QR koder til funnsteder